TINNYEI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Köszöntjük iskolánk honlapján!

 

fobej.nagy.jpg

Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola

2086 Tinnye, Szabadság tér 3.

OM: 032455

PA 3501

Fenntartó: Érdi Tankerületi Központ

Működtető: Érdi Tankerületi Központ

Telefon/Fax: 06-26-630-842 

 e-mail: iskola@kossuth-tinnye.sulinet.hu

Honlap: http://klait.hupont.hu

Intézményvezető: Nyulász Izolda

 

A Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola a Tinnye község közigazgatási területén élő családok  gyermekeinek kínál hatékony és eredményes oktatást, de a környékbeli településekről is várjuk az érdeklődő tanulókat.

 

Az önkormányzat 432 millió forintot nyert iskolaépítésre, így a 2009/2010-es tanévet már egy teljesen új a 21. század színvonalán berendezett épületben kezdhettük meg.

3 osztályterem 6 szaktanterem: nyelvi, informatikai, ének-zenei, művészeti, természettudományi, technika, valamint fejlesztő és csoportszobák állnak rendelkezésünkre.

Valamennyi osztályterem és szaktanterem interaktív táblával, internet-hozzáféréssel szolgálja a korszerű oktatási módszerek alkalmazását.

Az összevont községi iskolai könyvtár tagja a mozgókönyvtár-hálózatnak, így magas színvonalon elégíti ki tanulóink és a lakosság igényeit.

Iskolánk Pedagógiai programjában a Nevelési program és a Helyi tanterv szoros egységet alkot.

A Nevelési programban meghatározott nevelési alapelveket, a kitűzött célokat és feladatokat elsősorban a tanítás – tanulás folyamatában a helyi tanterv megvalósításával és a tanórán kívüli tevékenységgel éri el az iskola.

A tananyag cselekvő feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, társas kapcsolataik alakulását, segíti eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. Végső célunk, hogy bátorító – megengedő tanári attitűddel megalapozzuk pozitív énképüket, amely a személyiség kiegyensúlyozott fejlődéséhez elengedhetetlen.

Feladatunk, hogy a következő alapvető kulcskompetenciákat kialakítsuk a tanulókban:

  • Ø  anyanyelvi (szövegértés – szövegalkotás)
  • Ø  idegen nyelvi
  • Ø  matematikai - logikai
  • Ø  természettudományos
  • Ø  digitális (SDT alkalmazás)
  • Ø  a hatékony önálló tanulás
  • Ø  szociális (állampolgári) életviteli és környezeti kompetenciák
  • Ø  kezdeményezőképesség és vállalkozói
  • Ø  esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
  • Ø  életpálya-építés

 

2004/2005. tanévtől emelt óraszámú és szintű testnevelés oktatásban részesülnek első osztálytól azok a tanulók, akik erre fizikailag alkalmasak, és vállalják a versenyeken való megmérettetést. A tanórai testnevelést a ISK (Iskolai Sport Kör) tevékenységrendszere – kosárlabda, labdarúgás, igény esetén röplabda, asztalitenisz sportágakban – egészíti ki. Jól felszerelt, 2003-ban átadott tornacsarnokban biztosítjuk a sportolási lehetőséget. 4. és 5. osztályunk féléves úszásoktatáson vesz részt a dorogi uszodában tankerületi finanszírozásban.

A 2005/2006. tanévtől bevezetésre került az emelt szintű angol nyelv oktatása 5. osztálytól felmenő rendszerben, illetve az angol nyelv oktatása az alsó tagozaton első osztálytól.

A 2008/2009. tanévtől az iskola egész napos foglalkozást biztosít elsőseinek két tanító segítségével. A tanórák egész napra való elosztása lehetővé teszi az egyenletes terhelést, a tanórák közé a hosszabb pihenések beiktatását. Nagy súlyt fektetünk a szabadidő hasznos eltöltésére. Jut idő a színvonalas kézműves, művészeti, zenei tevékenységekre, és kötetlen játékra. Nincs napi házi feladat. A tanulók csak hétvégére kapnak otthoni munkát annak érdekében, hogy szüleik könnyebben nyomon követhessék gyermekük fejlődését. Ezt a formát az első három évfolyamra kiterjesztettük.

A napköziben az önálló délutáni tanulás jelenleg 4. osztálytól kezdődően része a napirendnek.

A felső tagozaton a tanórák délelőtt zajlanak. Délután, - igény szerint, - a napközi otthon, szakkörök, sportkör, énekkar, előkészítők, korrepetálások biztosítják a gyerekek felkészülését.

A számítástechnika tantárgy oktatását a 4. osztálytól kezdjük. Jól felszerelt szaktantermünkben megfelelő feltételeket teremtettünk (szükség szerinti csoportbontás, hálózat kiépítése, korlátlan Internet használat) a kiváló színvonalú oktatáshoz.

Az általános iskolai követelményekkel nehezebben birkózó, felzárkóztatásra szoruló tanulóinknak 1-4 évfolyamon osztályonként egy/két órát biztosítunk egyéni foglalkozásra. Ezzel segítjük az alapkészségek egyéni ütemű kialakítását. Az 5-6. és 7-8. évfolyamon felzárkóztatásra a főbb elméleti tantárgyakból heti egy órában van lehetőség.

Sajátos nevelési igényű tanulóinkat integráltan oktatjuk.

A sérülésből adódó hátrányok kompenzálása érdekében a sajátos nevelési igényű tanulók - egyéni szükségleteiknek megfelelő időben rehabilitációs célú fejlesztő terápián vesznek részt gyógypedagógus, logopédus közreműködésével.

Az iskolánk alsó, felső tagozata iránt érdeklődőknek nyílt órákat szervezünk a második félévben. Negyedévenként szülői értekezleteket, heti rend szerint fogadó órákat tartunk.

Leendő elsőseink és szüleik az ovi-suli program segítségével ismerhetik meg iskolánkat. Részükre külön nyílt órákat is tartunk. Augusztus utolsó hetében kölyökgólya-táborban vehetnek részt az elsősök.

Főbb rendezvényeink: Kossuth-nap, karácsonyi ünnepély, suli-buli, farsangi bál, gyermeknap, melyek kiegészülnek a diákönkormányzat igényeihez igazodó programokkal.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 244
Tegnapi: 88
Heti: 1 400
Havi: 3 260
Össz.: 433 640

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Főoldal
TINNYEI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA - © 2008 - 2017 - klait.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: tinnye iskola - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »